SEP.13-26, 2018 – XIAPU FUJIAN & BASHANG INNER MONGOLIA